Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Tunnekoira tmi Maria Wikberg
Y-tunnus 2987447-3

Rekisterin nimi ja peruste: Tmi Tunnekoiran asiakasrekisteri, johon lisätään henkilöt, jotka ovat ostaneet Tunnekoiran palveluita.

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voi kysyä lisää sähköpostilla tunnekoira@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus on Tunnekoiran asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden ostamien palveluiden arkistointi ja käsittely. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus ilmoittautumisen ja ajanvarauksen yhteydessä.

Asiakasrekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
– nimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– tiedot ostetusta palvelusta

Asiakasrekisteriin on pääsy vain Tmi Tunnekoiran Maria Wikberg:llä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset

Tietoja käytetään
– yhteydenpitoon palvelun toteuttamiseksi
– tilastollisiin tarkoituksiin
– toiminnan kehittämiseen
Tietoja ei luovuteta tai myydä kolmansille osapuolille, mutta
tilanteen niin vaatiessa, asiakastietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot kirjallisella pyynnöllä
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietolain ((523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste