Mikä Tunnekoira?

Ihana, luotettava ja iloa tuova karvainen ystävä lienee monelle tuttu mielikuva koirasta, mutta usein koiraperheeseen mahtuu muitakin tunteita. Tunnekoira valikoitui yritykseni nimeksi, koska huomaan, että monenlaiset tunteet liittyvät olennaisesti koiran ja ihmisen yhteiseloon. Koirat herättävät meissä ihmisissä valtavan määrän erilaisia tunteita ja toisaalta nykytutkimuksen valossa tiedetään myös koiran kokevan sellaisia tunteita kuten surua, mielihyvää, ahdistusta ja aggressiota.

Se, miten hyvin tunnemme koiramme, sujuvoittaa yhteistä arkea ja uusien asioiden opettelua. Kun osaamme lukea koiran eleitä, opimme tunnistamaan sen tarpeet ja ymmärrämme, ettei koira vaikkapa käyttäydy huonosti kostaakseen omistajalle, niin voimme aidosti vaikuttaa koiran hyvinvointiin. Myös omat tunteemme ja odotuksemme koiraa kohtaan vaikuttavat siihen, millainen vuorovaikutussuhde ihmisellä ja koiralla on.

Olen itsekin oppinut eläintenkouluttajien opastuksella ymmärtämään aikaisempaa paremmin omaa käytöstäni suhteessa koiraan ja toisaalta koiran käytöstä ja sen taustalla olevia tunteita. Olen myös käynyt läpi omia tunteitani häpeästä, epäonnistumisesta, luottamuksen puutteesta aina pettymykseen asti, kun koira ei ole ”toiminutkaan” odotetulla tavalla tai ollut kuin ”muut koirat”. Esimerkkinä vaikkapa arka koira, jota kukaan vieras ei voi silittää tai koira, joka kiihtyy nanosekunnissa sylikoirasta möykkääväksi pingispalloksi. Tuttua on myös tunteita niin koirassa kuin ihmisessä nostattava remmirähjäys, hihnassa vetäminen, hihnan syöminen, kaiken liikkuvan jahtaaminen, lievä eroahdistus, vieraiden näykkiminen, korvia särkevät haukahdukset ja monen muut haasteet ja ennen kaikkea niistä selviäminen!

Tuntemalla koiransa voi oppia myös itsestään!

Lue lisää kouluttajasta!