Koulutusmenetelmät

Koiran käyttäytymiseen on yleensä jokin syy. Onkin tärkeää selvittää asiat, jotka saattavat olla ongelmalliseksi koetun käytöksen taustalla. Ensimmäinen askel on varmistua siitä, että koiran käytös ei ole kipuperäistä. Myös muut koiran hyvinvointiin liittyvät asiat on hyvä käydä aluksi läpi, jotta esimerkiksi mahdolliset jatkuvaa stressiä aiheuttavat asiat saadaan selville ja sitten minimoitua. Kun lähtötilanne on kartoitettu, voidaan aloittaa varsinainen koulutus.

Koiran kouluttamisessa olennaista on ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus. Siihen liittyy molemminpuolisia tunteita, odotuksia, eleitä, ilmeitä, liikettä, ääniä ja erilaisia toimintatapoja. Jotta koiran ja ihmisen välinen yhteistyö olisi sujuvaa ja hyvässä hengessä tapahtuvaa, käytän koulutuksessa positiiviseen vahvistamiseen perustuvia menetelmiä. Koiraa palkitaan, kun se toimii toivotulla tavalla. Kouluttamisessa onnistumisen kannalta tärkeintä on huomioida se, minkä koira kokee itselleen kannattavaksi juuri sillä hetkellä. Palkkiona voi toimia lelu, nami, leikki, ihmisen huomio tai vaikkapa jonkun kiinnostavan hajun luokse pääseminen. Koiran kieltäminen tai fyysinen rankaiseminen eivät kuulu toimintatapoihini, sillä ne eivät opeta koiralle mitään pysyvää. Pikemminkin rankaisut voivat heikentää koiran hyvinvointia ja lisätä ongelmalliseksi koettua käytöstä.

Käyn aktiivisesti eläinten käyttäytymistieteisiin perustuvilla luennoilla ja kursseilla ymmärtääkseni eläinten maailmaa nykyistä paremmin ja lisätäkseni sitä kautta eläinten hyvinvointia.